Tám eva

Em đáng được yêu thương vì em từng có một đời chồng
Người đàn bà, một khi chấp nhận ra đi, chấp nhận đổ vỡ và đứng lên tiếp tục cuộc sống là người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, can trường hơn bất kỳ ai nhưng kỳ thực họ là người yếu đuối lắm, cần lắm một bờ vai của một người đàn ông để dựa vào.
Quyết định sai lầm trong chữ "chờ"
Tôi đã sai lầm khi cứ mong mỏi, chờ đợi 1 người không đáng đợi...